Privātpersonām

Saņemšanas nosacījumi patēriņa kredītam

 • Vecums no 21 līdz 80 gadiem
 • Termiņš no 3 līdz 60 mēnešiem
 • Summa no EUR 150 līdz 2000 EUR
 • Procentu likme: individuāli, aptuveni no 2 % gadā, bet ne vairāk kā 42 % gadā

Nepieciešamie dokumenti

 • Pase vai ID karte
 • Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīti citi papildu dokumenti 

Saņemšanas nosacījumi kredītam pret nekustamā īpašuma ķīlu

 • Vecums no 21 līdz 80 gadiem
 • Termiņš no 6 līdz 480 mēnešiem
 • Summa no EUR 1000
 • Procentu likme: individuāli, aptuveni no 2% gadā

Nepieciešamie dokumenti

 • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata);
 • īpašnieka personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīti citi papildu dokumenti